حتما کیبورد تلفن همراه و یا کامپیوتر خود را به انگلیسی تغییر دهید.

اندازه های ایده آل بدن
سایز مچ دست سایز مچ پا
انتخاب واحد اندازه‌گیری


اندازه‌های ایده‌آل بدن شما:


سایز دور سینه سایز دور شانه
سایز دور گردن سایز دور کمر
سایز دور بازو سایز دور ساعد
سایز دور ران سایز دور ساق پا