حتما کیبورد تلفن همراه و یا کامپیوتر خود را به انگلیسی تغییر دهید.

میزان متابولیسم استراحت
سن
جنسیت
قد
وزن