حداکثر وزنه یا مقاومتی را که یک عضله یا گروه عضلانی می تواند فقط برای یک بار جابجا نماید، یک تکرار بیشینه می نامند. یک تکرار بیشینه می‌ تواند مشخص نماید که حداکثر نیروی فرد چه قدر است و این روش برای تعیین برنده در رویدادهای مانند وزنه‌برداری است. یک تکرار بیشینه همچنین می‌ تواند به عنوان یک حد بالایی به منظور تعیین «بار» برای یک تمرین مورد استفاده قرار گیرد.

تعیین یک تکرار بیشینه 

ابتدا وزنه ای را انتخاب می نمائیم که شخص توانایی جابجا نمودن آن را برای حداکثر ۱۰ تکرار به صورت صحیح داشته باشد (لازم به ذکر است که، در برخی از منابع محدودیت تکرار ذکر نشده، اما بهتر است که از تکرارهای بیشتر از ۱۰ استفاده نشود). سپس از طریق یکی از فرمول های زیر یک تکرار بیشینه را به دست می آوریم.

راه حل اول:

راه حل دوم:

مثال: ۱RM فرد برای ۱۰۰ کیلوگرم وزنه با ۵ تکرار در حرکت پرس سینه برابر است با:

برای محاسبه آنلاین یک تکرار بیشینه اینجا را کلیک نمایید.

پاسخ بدهید

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید