دوران پاکسازی یا بازگشت به دوران قبل مصرف بسیار مهم است که متاسفانه درحال نادیده گرفتن است.

این دوران باید بلافاصله بعد از مصرف استروئیدها لحاظ شود. باید بررسی شود و پروفایل خونی ورزشکار چک شود تا ببینیم استروئید مصرفی بر روی چه بافتی اثرگذاری داشته است تا بر اساس نقطه اثر راه کار درمانی آن را در پیش بگیریم.

بدون بررسی پروفایل خونی قبل و بعد استروئیدها نمیتوان اقدام به تجویز دارو و یا قطع مصرف دارو و یا شروع مجدد دوره استروئیدی نمود.

توصیه میکنیم قبل از مصرف استروئیدها و بعد از اتمام دوره با یک متخصص فیزیولوژی و یک متخصص غدد در ارتباط باشید.

پاسخ بدهید

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید