تبدیل تستوسترون به DHT (دی هیدرو تستوسترون)

تبدیل تستوسترون به DHT (دی هیدرو تستوسترون)
در برخی از بافت ها نظیر پروستات، پوست سر و بدن، کبد و قسمت هایی از دستگاه عصبی مرکزی، تستوسترون ابتدا بایستی توسط آنزیم مربوطه (5 - آلفا ردوکتاز) به دی هیدرو تستوسترون (DHT) یا دی هیدرو اپی اندرسترون (DHEA) تبدیل شود. DHT هورمونی است که 3 الى 4 برابر قوی تر...

نحوه فعالیت و کنش تستوسترون

نحوه فعالیت و کنش تستوسترون
نحوه فعالیت و کنش تستوسترون تستوسترون و مشتقات آن نیز همانند اغلب هورمون های استروئیدی اثر اصلی خود بر روی بافت هدف را از طریق تغییرات بیوشیمی سلولی در هسته سلول اعمال می کنند. ضریب حلالیت بالای تستوسترون در چربی باعث سهولت عبور آن از غشاء سلول می...

بیوسنتز و فیزیولوژی تستوسترون

بیوسنتز و فیزیولوژی تستوسترون
تستوسترون به هورمون استروئید - ۱۹ معروف است که ساختمان اصلی سازنده آن را کلسترول تشکیل می دهد. این هورمون هر دو خصیصه آنابولیک و آندروژنیک را داراست و در یاخته های لیدیگ بیضه و در نشر غده فوق کلیه تولید می شود. بیوسنتز و فیزیولوژی تستوسترون

مقدمه ای بر استروئید های آنابولیک

مقدمه ای بر استروئید های آنابولیک
زمانی که کتابچه ی ترویج دوپینگ را ورق می زنیم، بیشتر نگرانی ها را معطوف ورزشکاران رشته های قدرتی همچون وزنه برداری و پرورش اندام می بینیم، چرا که ورزشکاران این رشته ها در صف اول مصرف این مواد قرار داشتند، هر چند قدرتی کاران، هنوز به عنوان مدعی اول مصرف استروئید...

اینستاگرام

۲۲۵.۸k دنبال کننده ها
دنبال کردن