نحوه فعالیت و کنش تستوسترون
نحوه فعالیت و کنش تستوسترون

تستوسترون و مشتقات آن نیز همانند اغلب هورمون های استروئیدی اثر اصلی خود بر روی بافت هدف را از طریق تغییرات بیوشیمی سلولی در هسته سلول اعمال می کنند. ضریب حلالیت بالای تستوسترون در چربی باعث سهولت عبور آن از غشاء سلول می شود. این هورمون پس از عبور از غشاء با پروتئین اتصالی تستوسترون ترکیب می شود که آن را به داخل هسته سلول حمل می کند. تستوسترون در داخل هسته، بر روی یک کروموزوم خاص اثر می گذارد و باعث ساخت یک یا چند پروتئین (که ممکن است آنزیم یا پروتئین های ساختمانی خاص باشند) می شود.

پاسخ بدهید

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید